ประกาศ ยุติ Forex-3D ชั่วคราว เพื่อรอใช้ระบบการเงินใหม่

เรียนสมาชิกทุกท่าน ที่อยู่ด้วยกันมายาวนาน ทางเราต้องขอยุติด้วยเหตุหลายปัจจัยที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ทางเราขอความร่วมมือ ขอให้สมาชิกทุกท่านทีคงมียอดเงินอยู่นั้น ให้ท่านสมัครบัญชีกระเป๋าเงินออนไลน์โดยยอดเงินคงเหลือจะถูกโอนธุรกรรมทั้งหมดเข้ากระเป๋าท่านที่ใช้สมัครอีเมลล์เดียวกัน *ย้ำ อีเมลล์ที่ใช้สมัครเดียวกันเท่านั้น สามารถถอนเงินดังกล่าวจากกระเป๋าเงินนั้น โดยในรูปแบบที่ทางกระเป๋าเงินนั้นได้เตรียมรองรับไว้ในการถอนทั้งหมด
โปรดสบายใจ
ข่าวสาร https://trade.site/page/forex
Email : [email protected]

พร้อมใช้งานก่อนเวลา


End!