บัญชี MAM อายุวัน จำนวนนักลงทุน ผลตอบแทนย้อนหลังหนึ่งเดือน ผลตอบแทนย้อนหลังหนึ่งสัปดาห์ ผลตอบแทนทั้งหมด ค่าการติดลบมากที่สุด
VIP Auto Trade - Limited 23.44% 4.83% - 24.89%