• บัญชี สแตนดาร์ด Account Strandard

    

   COMING SOON !

   TRADING CONDITIONS  
   เงินฝากเริ่มต้น $1000
   ขนาด Lot มาตรฐาน 0.1
   Spread คงที่ เริ่มที่ 0.3 pip
   เลฟเวอเรจ สูงถึง 1:1000
   คอมมิชชั่น free
   จำนวนออเดอร์สูงสุดที่เปิดได้และเปิดรอ 100
   วอลลุ่มของคำสั่งซื้อขาย 500 lots
   Market execution STP
      

    

   COMING SOON !

   TRADING CONDITIONS  
   Minimum Deposit $1000
   Standard lot size 0.1
   Fixed Spread  from 0.3 pip
   Leverage up to 1:1000
   Commission free
   Maximum order or pending 100
   Order volume 500 lots
   Market execution STP