• บัญชี วีไอพี ออโต้เทรด(MAM) Account VIP Autotrade(MAM)

    

   VIP AUTO TRADE
   Multi Account Management
   $2,000
   Min. Deposit
   Trading EA3D
   Profit 10-30% of month
   Share Profit
   Give Back if loss
   Guarantee Money
   Auto Trade 24Hr.
   OPEN ACCOUNT
   How to open Account
   1.Select type Account
   2. Open Selected
   3. Enter information
   4. Confirm email
   5. Upload data
   6. Deposite account
   7. Trade Account
   8. Take money
   9. Get Money
   Let's to trading

    

    

   ผู้จัดการบัญชี MAM ด้วยระบบ VIP Auto Trade

   >  ในการจัดการบัญชี MAM การซื้อ-ขายทั้งหมด จะถูกดูแลด้วยระบบ VIP Auto Trade หรือ MAM Manager โดยบัญชีจะถูกสร้างในรูปแบบของแต่ละบุคคล มีความเป็นส่วนตัว ซึ่งสามารถเข้าตรวจสอบการซื้อ-ขาย ผ่านระบบบัญชี Online ด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง

   >  MAM Manager หรือ ระบบ VIP Auto Trade จะคอยเป็นผู้เทรดและทำกำไรให้กับพอร์ตของเรา โดยผลกำไรจะแบ่งสรรกันระหว่างนักลงทุนตามสัดส่วนของเงินลงทุนและจะจัดสรรไปให้ผู้จัดการ MAM เป็นค่าธรรมเนียมในการบริหาร จัดการ (ในที่นี้จะเรียกว่า Compensation) ตามที่กำหนดในข้อตกลง

   >  เมื่อเปิดบัญชี MAM ผู้จัดการบัญชีจะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขข้อตกลงในการลงทุนร่วมกัน (เช่นค่าชดเชย จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ ฯลฯ ) โดยมีการทำสัญญาร่วมกับผู้ลงทุน

   >  ค่าตอบแทน(Compensation)ทั้งหมดของผู้จัดการจะได้รับการคำนวณส่วนแบ่งโดยอัตโนมัติเมื่อมีการถอนกำไรออกจากบัญชี

   >  เงื่อนไขการลงทะเบียนบัญชี MAM ด้วยระบบ VIP Auto Trade ทำได้โดยจะต้องมี Active Code เพื่อทำการยืนยันการเปิดบัญชีเท่านั้น

    

   Active Code

    

   MULTI ACCOUNT MANAGEMENT
   ผู้จัดการบัญชี MAM จะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดสำหรับนักลงทุน
   ระบบ VIP Auto Trade เป็นระบบที่เชื่อถือได้
   MAM เสมือนเป็นผู้จัดการส่วนตัวของนักลงทุนเอง
   สามารถตรวจสอบการดำเนินการ online ของบัญชีส่วนบุคคลของคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง
   ประโยชน์ของระบบบัญชี Online ของคุณ
   มีความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน
   มีระบบการรักษาความเป็นส่วนตัวสูง
   สามารถฝากเงินและถอนเงินผ่านระบบ online พร้อมระบบการคำนวณค่าตอบแทนอัตโนมัติ
    

    

    

   VIP AUTO TRADE
   Multi Account Management
   $2,000
   Min. Deposit
   Trading EA3D
   Profit 10-30% of month
   Share Profit
   Give Back if loss
   Guarantee Money
   Auto Trade 24Hr.
   OPEN ACCOUNT
   How to open Account
   1.Select type Account
   2. Open Selected
   3. Enter information
   4. Confirm email
   5. Upload data
   6. Deposite account
   7. Trade Account
   8. Take money
   9. Get Money
   Let's to trading