• MAM ทำงานอย่างไร? How MAM works?

    

   MAM หรือ Multi Account Management คือ?

             FX3D MAM Account เป็นบริการด้านการลงทุน ที่จะมอบโอกาสให้นักลงทุน ได้สร้างรายได้จากการเทรดบน Forex ผ่านระบบ Multiterminal โดยเปรียบเสมือนผู้จัดการส่วนตัว ที่คอยจัดการพอร์ตและคอยสร้างผลกำไรให้แก่บัญชีของเราและแบ่งสรรกำไรกันตามเงื่อนไขข้อกำหนดของ FX3D MAM Account

    

   แนวคิดการทำงานของ MAM Account 

     
   MAM Account ทำงานด้วยระบบ Multiterminal ของ Forex 3D ด้วยระบบที่มีความน่าเชื่อถือ มีหน้าที่คอยควบคุมการเทรดและบริหารจัดการบัญชีส่วนตัวของนักลงทุน โดยผู้จัดการบัญชี MAM จะออกแบบข้อเสนอ เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ สำหรับนักลงทุน ซึ่งรวมถึง อัตราร้อยละของส่วนแบ่งของกำไรที่ระบบจะได้รับ เป็นค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการพอร์ต(ในที่นี้เรียกว่า Compensation)
        
    
   นักลงทุนทำการศึกษาเงื่อนไขการเปิดบัญชี MAM และการใช้ Active code เพื่อยืนยันระบบบัญชีผู้ใช้
   เงื่อนไขการเปิดบัญชี?
        
    
   ผู้จัดการบัญชี MAM จะทำการบริหารจัดการพอร์ตและเข้าซื้อ-ขาย ค่าตอบแทนจะถูกแบ่งด้วยระบบการคำนวณอัตโนมัติ นักลงทุนสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของการซื้อ-ขายได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านระบบ Online
        

   ต้องการลงทุนในบัญชี MAM กับเรา

   Open Account >

    

    

    

   บัญชี MAM ทำงานอย่างไร ?

    

   หมายเหตุ :
             ไม่มีการการันตีผลกำไรที่จะเกิดขึ้นแบบแน่ชัด ผลกำไรที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามสภาพตลาดในช่วงเวลานั้น ๆ Forex 3D มีบัญชี MAM เป็นบริการสำหรับนักลงทุน แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบัญชี เงื่อนไขและข้อตกลงเป็นไปตามที่ผู้จัดการบัญชีเสนอให้กับนักลงทุน ผู้จัดการบัญชีจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขที่ตกลงกับนักลงทุนเอง

    

   Open MAM Account