• Activation Code Activation Code

    

   Active Code คืออะไร?

            Active Code เป็นรหัสที่ใช้ในการยืนยันคำขอเปิดบัญชีกับทาง Forex 3D ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อป้องกันการเปิดบัญชีจำนวนมากเกินขีดจำกัด หรือกล่าวได้อีกแง่หนึ่งก็คือ บัญชีต่างๆของ Forex 3D มีจำนวน Limit นั้นเอง

    

   Active Code หาได้จากที่ไหน? 

             เมื่อเราใช้ Active Code ในการเปิดบัญชีแล้ว ระบบจะมอบ Active Code ให้กับ user นั้นจำนวน 20 Code  เมื่อมอบ Active Code ให้กับผู้อื่น บัญชีของผู้นั้นจะปรากฏอยู่ในระบบ Partner ของบัญชีเรา

             ดังนั้น ผู้ที่ไม่มี Active Code จึงสามารถหาได้จากนักลงทุนท่านอื่นนั้นเอง

   ทำไมต้องมี Active code?

             เป้าหมายหลักของ Active code คือ การสร้างมูลค่าให้กับบัญชีของนักลงทุน มีคุณค่าทางด้านสังคมของเหล่านักลงทุน รวมถึงการใส่ใจต่อการบริหารจัดการบัญชีของนักลงทุนเอง เพราะ Active code ของเรา จะเชื่อมโยงไปยังนักลงทุนที่ได้รับไป เปรียบเสมือนเป็นสายสัมพันธ์ด้านการลงทุน มีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ในระบบของ Partner ก่อเกิดเป็น สังคมของนักลงทุน(Invertor’s Society)
    

    

   มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมของนักลงทุนกับเรา

   Open Account