• วิธีสมัครบัญชี FOREX3D How to register FOREX3D account?

    

   ขั้นตอนการสมัครบัญชีกับ FOREX3D

        ข้อสำคัญในการสมัครบัญชีกับ FOREX3D คือ จะต้องมี รหัสยืนยันสิทธิ์(Active code) ที่ได้รับจากผู้แนะนำหรือนักลงทุนท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งจะได้รับใน 2 ลักษณะ ได้แก่

      ได้รับมาเป็น Code : xxxxxxxxxxxxxxxx
        ซึ่งสามารถนำไปกรอกในช่องรหัสยืนยันสิทธิ์ในหน้าแบบฟอร์มการสมัครบัญชีเองได้
        
     ได้รับมาเป็น Link : https://www.forex-3d.com/member/signup:ac:xxxxxxxxxxxxxxx
        ซึ่งในส่วนลิงค์จะนำท่านเข้าสู้หน้าแบบฟอร์มการสมัครบัญชีทันที โดยช่องที่ต้องกรอก Active code จะมี code นั้นอยู่แล้วโดยไม่ต้องกรอกเลย

    

   การสมัครบัญชี

   ขั้นตอนที่ 1   ไปที่ https://www.forex-3d.com/signup  เพื่อเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มการสมัครบัญชี

   ขั้นตอนที่ 2  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เลือกประเภทบัญชี และทำการใส่ รหัสยืนยันสิทธิ์(Active code) เพื่อเป็นการ verify หรือยืนยันบัญชีผู้ใช้ของท่าน

    

   ขั้นตอนที่ 3  กด Submit เป็นอันเสร็จสิ้นในการสมัครบัญชี

    

   * หากต้องการทำให้บัญชีมีความสมบูรณ์ โปรดยืนยันตัวตนด้วยการอัพโหลดหลักฐานหมายเลขประจำตัวและหมายเลขบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงในการทำธุรกรรมกับ FOREX3D