• ลำดับผู้จัดการ MAM Rank MAM Manager

    

   บัญชี MAM
   ค้นหา
   อายุ
   วัน
   จำนวน
   นักลงทุน
   ผลตอบแทนย้อนหลัง
   หนึ่งเดือน
   ผลตอบแทนย้อนหลัง
   หนึ่งสัปดาห์
   ผลตอบแทน
   ทั้งหมด
   ค่าการติดลบ
   มากที่สุด
   VIP Autotrade - Limited 23.44% 4.83% - 24.89%

    

    

    

   MAM Account
   search
   Age,
   Day
   Number of
   Investors
   One Month
   yield
   One Week
   yield
   Total
   return
   Max.
   Drawdown
   VIP Autotrade - Litmited 23.44% 4.83% - 24.89%